“Herkes, insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de kimse, kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez.”

(Tolstoy)

Jaromír Funke (1896-1945) c 1932

"Dünyada Fransa diye bir ülke yokmuş da Fransızmışım gibi dolaşıyorum..."

Gülten Akın
cumartesi günleriyle biz ciddi düşünüyoruz. pazarla takılıyoruz. pazartesiyle birbirinden nefret eden iki karı koca gibiyiz. salı çarşamba perşembe hep aynı hava. cuma ise bir başka şimdi nasıl anlatılır..


 film karesi : mauvais sang
Unknown Lumiere film, called the Serpentine Dance. The dancer is Loie Fuller; the pioneer modern dancer. Recorded in 1896, and hand-colored frame by frame.
Music by Sigur Ros - Se Lest

rüyalarda buluşuruz o zaman.

Author: Yasemin Şahin /


jacques lacan

David Bowie - Modern Love

Author: Yasemin Şahin /

I know when to go out
And when to stay in
Get things done [spoken]

I catch a paper boy
But things don't really change
I'm standing in the wind
But I never wave bye-bye

But I try
I try

There's no sign of life
It's just the power to charm
I'm lying in the rain
But I never wave bye-bye

But I try
I try

Never gonna fall for
Modern Love walks beside me
Modern Love walks on by
Modern Love gets me to the Church on Time
Church on Time terrifies me
Church on Time makes me party
Church on Time puts my trust in God and Man
God and Man no confessions
God and Man no religion
God and Man don't believe
in Modern Love
 

“You can talk with someone for years, everyday, and still, it won't mean as much as what you can have when you sit in front of someone, not saying a word, yet you feel that person with your heart, you feel like you have known the person for forever.... connections are made with the heart, not the tongue.”
― C. JoyBell C.

Salvador Dali
by Alberto Schommer ©, 1973

Kitap ve Film / Marguerite Duras

Author: Yasemin Şahin /

Kitap ve Film / Marguerite Duras

Savaş öncesi bir akşam, iki kadın Havre'da bir mahalle sinemasına giderler. O zamanlar bir sinema gösterisi, güncel olayları ve bir filmi kapsardı. Bu iki kadın, o akşamdan önce hiç sinemaya gitmişler miydi? Ya da hep 'böyle' mi giderlerdi? Olayın tanığı bunları bilmiyor. Olay, aktüaliteden habersiz iki kadının, birinci bölümü antraktan önce yeralan bir gösteriye gitmiş olmaları. Geçirdikleri akşam nedeniyle düş kırıklığına mı uğradılar? Tümüyle. Olayın tanığı (arkalarında oturuyor), filmdeki bir iki değinmenin hemen ardından kadınların bir kaç varsayımda bulunup biraz mantık yürüttükten sonra filmin metnindeki güncel olayları eksiksiz olarak toparlayıverdiklerini gözlemlemiş. Bir çırpıda hem de. Filmin, kendi filmlerinin içindekine bir çırpıda karar vermişler. Bu filmde başka bazı heyecanlı olayların yanısıra, insanlar bir futbol maçına giderken -neden olmasın?- başkan bir yerde bir açılışa katılıyor, bu arada başka bir yerde bir deprem oluyordu. Günlük, samimi bir çerçeve içinde yoğunluk azaldığında ana tema rayına oturuyordu.

Kuşkusuz bu tür seyirciler, -bu noktada yaratıcılar- artık yok. Sinemanın sözdizimi artık öğrenilen bir şey değil. Yedi yaşındaki bir çocuk, bir filmi montajından okumayı biliyor. Ama sinema hâlâ bu noktadan, seyircinin gözünden doğuyor. Bir tek pratik, bir film seyircisi olmak için yeterli.

Sinema ve diğer anlatım yolları arasındaki fark işte bu noktada toplanıyor. Abartılı, yani en vahşi ölçüde.

Bir gün evinizden çıkarsınız, gök mavidir, güneş ışıldar. Evinizin eşiğinden adımınızı atar atmaz mavi göğün ve güneşin şokuna uğrarsınız. İçinizde, fiziksel ya da ruhsal organizmanızda, 'gökyüzü mavi bu sabah ve güneş'in verdiği heyecanla bir şey şimşek gibi delinip geçilir. Daha sonra, bu etkinin üzerinden bir süre geçince, içinizdekini dışarı çıkarmak, birilerine anlatmak istersiniz, onu bir önermeye çevirirsiniz; yazılı olduğu kadar söylenen bir önermeye.

Hangi önerme, hangi koşullarda, bir sabah evinizden çıktığınız zaman masmavi gökyüzü ve güneşle çarpıldığınızı anlatacak? Burada kuşkusuz yaşadığınız olay kendisi için en kullanışlı dışavurum yolunu seçecektir. Ama daha başka milyonlarca yol var; şiirde ya da sinemada. Bütün diğer anlatım yolları içinde sinema, teknik nedenlerle en ulaşılmaz yerde olacak ve olaydan en ayrı göründüğü için en son sırayı alacaktır.

Bir sinemacının bir film karşısındaki işi -tekniğin sıkıştırma ve frenlemesinden hiç sözetmeyelim-, yazarın bir kitap karşısındaki işinden farklı bir yerdedir. Filme ulaşmadan önce sinemacı, yaratım zincirinde bir kitabın yazımı aşaması değerinde bir yazılmamış kitap aşamasından geçer. Bu kitabın altından geçer ve kendisini onu okurken bulur. İşte o anda seyircinin gözüyle bakmaya başlamıştır. Bazı filmlere bakınca bu anın okunabildiğini göreceksiniz. Bilinçli ya da bilinçsiz geçilen gizli yazım aşaması görülmez, ama yerini dolduran o geçiş görülür. (Tüm yazım aşamalarına taban tabana zıt, yemek tarifi gibi klişelerle yapılan ticari filmlerden sözetmiyoruz elbette.)

Tam bu yaratım aşamasında sinemacının yeri yazarın kitabına göre bulunduğu yerin tam karşısındadır. Sinemada tersinin yapıldığı söylenebilir mi? Bana, buna yakın bir şeyler söylenebilirmiş gibi geliyor. Sinemacı filmini tamamen seyircinin gözüyle görür, okur. Oysa yazar hiçbir okumanın bir kez daha okuyamayacağı, biraz yanaşan biri için de tamamen deşifre edilemez bir karanlığın içindedir. Sinemacı bu karanlığın ötesindedir. Kitaplar yazdıktan sonra sinema yapmak, olacağa göre yer değiştirmektir. Ben yapılacak bir kitabın önündeyim. Ben yapılacak bir filmin arkasındayım. Neden? Neden yer değiştirme ihtiyacı (yerleşilen yerden vazgeçme ihtiyacı) kanıtlanır? Çünkü bir film yapmak bir kitabın yaratıcısını yani yazarı tahrip etmeye yönelik bir davranışa geçmektir. Onu ortadan kaldırmaktır.

İster 'derinde' ister 'yüzeyde' bir kitabın anlatıcısı olsun, yazar bir filmle tahrip edilir. Her sinemacının içindeki yazar ve kısacık yazar. Ve yine de kendini dışavuracaktır. Irmağı bir film olacaktır. 'Söylemesi', şu yaldızlı madde olacaktır: İmgeler zinciri.

Hiç yazmamış biriyle bir yazarın arasında, bir yazarla bir sinemacının arasında olduğundan daha az bir uzaklık vardır. Hiç yazmamış biri ve bir sinemacı, benim 'iç gölge' diye adlandırdığım, herkesin içinde taşıdığı ve ancak dille dışarı çıkabilen, akabilen şeye dokunmamıştır. Yazar, o dokunmuştur. 'İç gölgenin' bütünlüğüne, özdeki ortak sessizliğe dokunmuş, bu sessizliğin indirgenebilirliğini deşmiştir. Ve bu indirgenebilirliği frenleyen her şey, mesela sinema, yazılı sözü geriye iter. Sinemanın yazılı dil kadar metin söylediği doğru değildir. Sinema, sözü özündeki sessizliğin üstüne çıkarır. Sinema tarafından bir kez yağma edilmiş söz, bir daha hiç bir yazıda geri gelmez. Ve sinemada bu yağma etme alışkanlığı bir yaratıcı görgü halini alır.

Bence sinema, yazının yağma edilmesi üstüne kurulmuştur. Özündeki belirleyici çekicilik, bu katliamın üzerinde yükselir. Çünkü bu katliam, sizi tüm okumanın yurduna götüren köprünün ta kendisidir. Ve daha da uzağa; güncel toplumdaki varoluşa maruz kalındığı varsayılan yere: Bu başka türlü de söylenebilir; gençliğin sinemaya neredeyse evrensel yönelişi, bilinçli ya da sezgisel, siyasi otoritenin yönelişidir. Sinema yapmak istemek, sinemanın sunulduğu kitleye, yani seyirciye doğrudan gitmek istemektir. Ve bu, yazının her zaman ayrıcalıklı olan yerini tahrip ederek, ondan kaçınılarak yapılıyor.

Kapitalizm sinemanın şaşılacak derecede fedakâr pezevengidir. Bu pezevenklik, sinemanın doğuşundan sonra dört ya da altı kuşaklık bir seyirci grubu oluşturdu ve biz kendimizi hiç kuşkusuz en büyük modern tarihî budalalık olan bir imajlar HİMALAYA'sı önünde buluverdik. Proleter sınıfın tarihine paralel olarak bir de şu baskının tarihi var: onu sömüren kapitalizmce üretilmiş sinema tarafından boş zamanları üzerinde hüküm süren baskı, cumartesilerini ondan çalan sinemanın baskısı ve tarihi. Film işine girmek bir sosyal sınıf ayrıcalığıydı. Bu geçmiş zaman kipinden şimdi öyle olmadığı sonucu çıkarılamaz; yalnızca birazcık daha az öyle değil. Ama ticari sinemacıların nasıl dünya sinemasının patronu olmak istediklerini anlamak için yalnızca bu 'birazcık daha az' karşısındaki kızgınlıklarını görmek yeterli.

Bir keresinde Henri Verneul'un Cahiers de Cinema hakkında konuştuğunu duymuştum. Cahiers de Cinema yalnız Henri Verneul'un filmlerinden binlerce kez daha az okunmuştur. Ama o öfkeden kuduruyordu. Sinema yapmak istemek de tümüyle bu kapitalist sinema tüketicisi rolünden sıyrılmaktır. Tüm tüketimin öldürücü çemberini apaçık bir şekilde tümleyen bu refleks, tüketimden kendini soyutlamak, sıyırmaktır. Bu durum itham ediliyor. Buna paralel olarak tüm sinema itham ediliyor.

New Statesman, Ocak 1973

Türkçesi: Tülin Kabacaoğlu


apartı :http://kinema1234.blogspot.com/

Krzysztof Kieslowski

Author: Yasemin Şahin /

 
“Sinema hiçbir şeyi değiştirmez; ama insanların bir çok şeyi anlamalarını sağlar. Dünyayı değiştirecek olan şey filmler değil, o filmleri izleyen insanlardır.”

 
Krzysztof Kieslowski

mavi huydur bende

Author: Yasemin Şahin /

Günlerden

Evet evet
Doğrusu bilmiyorum
Dalıp dalıp gidiyorum böyle
Dalıp dalıp gidiyorum ve dalgınlığımda bir kent
Bir duvar, bir de sen, duruşunda güz özellikleri
Dostlar, bütün dostlar içeride.

Bir kent mi,bir yüz mü,binlerce yüz mü,bir kent mi
Beyaz mı, daha mı beyaz, o kadar çok mu beyaz
Bütün bunları kendime bir adres gibi sorup
Hüznüme, kalbime, soğuğuma
Gelecekten arta kalan bir mutluyum

Ben gelecekten korka korka dönen bir mutluyum
Dünyanın bu küçük sesini işit
Bak, bir dalı, bir örtüyü, bir denizi tutan ellerime
Nanelerden, ıtırlardan, ıhlamurdan gelen
Anlayamadığım sevgililik
Var ya
Yani uzaktan yüzünü bile seçemediğin birinin
Adı en sevdiğin şairin adıyken

Soruyorsun bir de
Gülüyorsun, gül ya, neden gülmeyeceksin
Ağlayacaksan ağla işte
Bir gülüp bir ağlayacakken böyle sen
Soyulmuş bir dilim ayva yetişiyor gözlerime
Kaynamış suda pembeleşirken
Kederlerde bütün yüzler birleşir
Ve unutma gereklidir
Bir başka bakışında da gökyüzleri vardır,düz
Kuş sürüleri vardır eğri
Bir sana bir ayak bileklerine bakanların dünyasıda vardır ki
İster kıyıları çekine çekine döven sulara benzet
İster ağır ağır yanan yaprak kümelerine
Anlıyor musun
Anlıyorsun elbette
Ne yaparsan yap yürürlüktedir yetinmezlik.

Maviyi soruyordun, gözlerimden yüzüme yayılan maviyi mi
Bir renk değildir mavi huydur bende
Ve benim yetinmezliğimdir
Ve herkesin yetinmezliğidir belki
Denecektir ki bir süre
Ve denecektir
Bir akşam üstünü düşünmek bir akşam üstünü düşünmekten
Başka nedir ki

Gelecekten utanarak dönen bir sevinçliğim
Ya sizler
Ey sırasını beklemeden gelen Akşam üstleri,

Edip Cansever

Aptallık Ansiklopedisi

Author: Yasemin Şahin /

"Aptalca bir harekete karşı en iyi çare, onu derhal tekrarlamaktır. Tekrar, aptallığın zehrini akıtır ve onu şakaya dönüştürür. Böylece aptallık bilinçli hale gelmiştir; herkes bizi komik bulur. Kültürümüzde akıllılık böyle biçimlenir."

Aptallık Ansiklopedisi - Matthijs Van Boxsel

Ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim.

Cemil Meriç


iyi de o işler öyle olmuyor işte!

Author: Yasemin Şahin /


İlhan Berk

Author: Yasemin Şahin /


"egemen çizgi eğridir."

çalışma masası lambası

Author: Yasemin Şahin /

çalışma masası lambası geçmeye yakın bi söner sonra geri gelir ya, sanki gaz lambasına bir üfleyen var tadında yeminle.

nietzsche çok uzun yaşayan "son insanlardan" bahseder, onların "göz kırptıklarından"

Author: Yasemin Şahin /

"aniden, nadiren parlıyor bize varlık
gözlüyor, saklıyor -salınıyoruz içeri"

alıntı : martin heidegger'den hannah arendt'e mektuplar
resim : Egon Schiele, “Schiele’s Desk”, 1914

çabuk aşık olun tom waits dinlicez.

Author: Yasemin Şahin /


“daha önce bir araya getirilmemiş iki şeyi bir araya getirirsiniz ve hayat değişir”


julian barnes

iyi hissettirmeyeni iyi hissettirmemek, bazen hayatta sadece bunu başarabilseydik daha iyi hissedebilirdik diyorum.submarino (2010)

Author: Yasemin Şahin /

hayatımızda aslında hiçbir şeyin değişmediği kesin...

SEVGİ DUVARI / CAN YÜCEL

Author: Yasemin Şahin /
resim : edvard munch 

 sen miydin o yalnızlığım mıydı yoksa

kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi
dilimizde akşamdan kalma bir küfür
salonlar piyasalar sanat sevicileri
derdim günüm insan içine çıkarmaktı seni
yakanda bir amonyak çiçeği
yalnızlığım benim sidikli kontesim
ne kadar rezil olursak o kadar iyi

kumkapı meyhanelerine dadandık
önümüzde altınbaş altın zincir fasulye pilakisi
aramızda görevliler ekipler hızır paşalar
sabahları açıklarda bulurlardı leşimi
öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri
çöpçülerin elleriyle okşardın beni
yalnızlığım benim süpürge saçlım
ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi

baktım gökte bir kırmızı bir uçak
bol çelik bol yıldız bol insan
bir gece sevgi duvarını aştık
düştüğüm yer öyle açık seçik ki
başucumda bir sen varsın bir de evren
saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi
yalnızlığım benim çoğul türkülerim
ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi
 

"o sırada yoldan geçen vatandaş" bence her yerde aynı kişi. süpermen gibi bir şey. herkese yardım ediyor. uçarken kolay çıksın diye kesin ayakkabısının arkasına basıyordur. büyük ihtimal de ankaralı.bazı şehirleri sadece o şehri terkedenlerle konuştuğumda anlıyorum.sevmenin bir tanımı olmadığını kabul etmeli. herkesin başka başka bir şeyler anladığı konuşmalar yapmak gibidir sevmek.belki gerçekliği olmamasından. üzerine giyeceğin bir elbise olmamasındandır.

giderken kendimi bavul, dönerken de şehir hissediyorum.F. Scott Fitzgerald:
“Tekneler akıntıya karşı gelir ve biz yeneriz.” Geçmişte iş bulmak, mülakatları geçmek, iş çevrenizi genişletmek ya da sizi bir kalıba sokmaya çalışan uzmanların söylediklerine kulak vermek demekti. Tüm bunlar eskiden bir işe yarardı. Şimdi de kısmen yarayabilir. Bu yüzden de hâlâ düşüncelerimiz üzerinde etkililer. Eskiden ne yaptıysak, yine yapmamız için âdeta baştan çıkarıyorlar bizi. Ama eskiden işe yarayanlar, artık fayda etmiyor. Ve bu devasa pazarda ihtiyaç olan tek şey yeni bir düşünce sistemi. Eski düşünce yöntemlerinden uzaklaşmaktan daha zor bir yolculuk olamaz. Her birimiz akıntıya karşı koyan tekneleriz ve kendimize şu soruyu soruyoruz: Eğer iş bulma konusunda daha farklı düşünürsem ne olur? Ne olabilir?"


kaynak : http://bit.ly/18WDrTv

Cemal Süreya: “Evlenince aşk mutlaka biter!”

Author: Yasemin Şahin /

Aşk insanın birbirini vazgeçilmez tutkusuyla istemesidir. Aşk, yasa dışıdır, gizlidir. Şiir de aşk gibi, meşru şiir yaşamaz.

Mutluluğun şiiri olmaz. Mutluluğun aşkı da olmaz. Olsa da adını başka türlü koyalım, mutluluk diyelim, karı-kocalık diyelim, dostluk diyelim. Ama aşk demeyelim.

Evlenince aşk mutlaka biter. Çünkü aşk, yanlı, ilkel bir duygudur. Sanki aşkta bir savaş hali vardır. Masallara bakın, ‘Gerdeğe girdiler ve evlendiler’ denir ve biter. Biter, çünkü aşkın anlatılacak şeyi kalmaz artık. Toplumun önüne biz beraberiz diye çıkmak, ister evlilik olsun, ister beraber yaşamak olsun, hiç fark etmez, aşk ölür.

Bir de aşkta rekabet vardır. Çoğunca rekabetten doğar aşk. Her an elinden kaçırabilecek gibiysen ona tutkun büyür. O sadece seninse, onun için de, senin için de, özellikle erkek için, aşk yavanlaşır. Evlilik ise toplumsal, kutsal bir kurumdur. Ve her kutsal kurumda olduğu gibi yalanları çok fazla. Başka dengeler yoksa, aşk bitince cinsellik de kalmaz…Bazen aşkın yansımaları kalsa bile, cinsellik biter.

Cemal Süreya
Kadınca, Mayıs 1984
- kaynak. edebiyathaber.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...
gazeteler gazeteler